top of page
DJI_0530.JPG

75 woonentiteiten

19 Grondgebonden woningen

56 Appartementen

Het project omvat 75 wooneenheden verdeeld over twee appartementsblokken en
19 grondgebonden woningen. Warmtenet Averegten zal optreden als ESCO (Energy Service Company) en investeert in de warmtepompinstallatie en het warmtenet zelf. De woningen worden passief gekoeld en de warmtepompen draaien door middel van de op de daken geplaatste zonnepanelen. Verder zorgt Warmtenet Averegten voor de uitbating en facturatie. 

20230517_162635.jpg
Verkaveling:
20230517_161931.jpg
Timing:

Aanvraag bouwvergunning

Q2 2023

Start Contructie

Q4 2023

Oplevering & Eerste klanten

Zomer 2026

bottom of page